ขออีกเรื่องครับ ไงเรามารู้จักในเฟสบุ๊คดีก ว่าครับ - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

ปลาย-ทาง

ขออีกเรื่องครับ ไงเรามารู้จักในเฟสบุ๊คดีก ว่าครับ

Rate this Entry
ผมชอบคนตรงเเบบพี่ ครับ ถ้าวันนึงเห็นว่าผมไม่ดี ก็ลบผมออกได้เลยครับ

facebook ผม ชื่อ zriang vespa ครับ หวังว่าเราคงได้คุยกันสักวัน...

Submit "ขออีกเรื่องครับ ไงเรามารู้จักในเฟสบุ๊คดีก ว่าครับ" to Digg Submit "ขออีกเรื่องครับ ไงเรามารู้จักในเฟสบุ๊คดีก ว่าครับ" to del.icio.us Submit "ขออีกเรื่องครับ ไงเรามารู้จักในเฟสบุ๊คดีก ว่าครับ" to StumbleUpon Submit "ขออีกเรื่องครับ ไงเรามารู้จักในเฟสบุ๊คดีก ว่าครับ" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments