กลอน - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

หนองตมคลาสสิค

กลอน

Rate this Entry
ขอเป็นอีก หนึ่งแรงใจ ให้คนสู้
ให้เธอรู้ ว่าเธอ ยังมีหวัง
ขอส่งแรงใจ ให้เธอ มีแรงพลัง
ไปยังฝั่งฝัน ที่เธอวาดหวัง และตั้งใจ

Submit "กลอน" to Digg Submit "กลอน" to del.icio.us Submit "กลอน" to StumbleUpon Submit "กลอน" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments