เพลทของอะไรครับ และรถรุ่นไหน - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

ชนแดน 434

เพลทของอะไรครับ และรถรุ่นไหน

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ชนแดน 434 อ่านข้อความ
รุ่นไหนครับ
1.เพลทหน้ามองไม่ออก
2.หลักสูบตั้งด้านหลัง
3.มีรูหยอดน้ำมันที่กะโหลกจานปั่นด้านซ้าย
4.มีเลขใต้หลักอาน 40956
รูปขนาดเล็ก รูป      

Submit "เพลทของอะไรครับ และรถรุ่นไหน" to Digg Submit "เพลทของอะไรครับ และรถรุ่นไหน" to del.icio.us Submit "เพลทของอะไรครับ และรถรุ่นไหน" to StumbleUpon Submit "เพลทของอะไรครับ และรถรุ่นไหน" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments