ของเก่าสะสม-โซห่วย-ขวด-แก้ว-ถ้วยแก้ว-อินาเมลและของอื่นๆ((((แม่ เตอร์)))) - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

van123

ของเก่าสะสม-โซห่วย-ขวด-แก้ว-ถ้วยแก้ว-อินาเมลและของอื่นๆ((((แม่ เตอร์))))

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ วราภรณ์ ผลแก้ว อ่านข้อความ
กาน้ำชาดินเผาจีนงานเก่าผ่านการใช้งานแล้วคะข้างในมี ที่กรองชาคะ
ราคา 450 บาทส่ง 50 บาท
ยังอยู่ไหม สภาพเป็นไงบ้าง มีร้าวหรือเปล่า
ลดได้สุดๆ เท่าไรครับ

Submit "ของเก่าสะสม-โซห่วย-ขวด-แก้ว-ถ้วยแก้ว-อินาเมลและของอื่นๆ((((แม่ เตอร์))))" to Digg Submit "ของเก่าสะสม-โซห่วย-ขวด-แก้ว-ถ้วยแก้ว-อินาเมลและของอื่นๆ((((แม่ เตอร์))))" to del.icio.us Submit "ของเก่าสะสม-โซห่วย-ขวด-แก้ว-ถ้วยแก้ว-อินาเมลและของอื่นๆ((((แม่ เตอร์))))" to StumbleUpon Submit "ของเก่าสะสม-โซห่วย-ขวด-แก้ว-ถ้วยแก้ว-อินาเมลและของอื่นๆ((((แม่ เตอร์))))" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments