งานไม้เนื้อหอมกฤษณาแกะสลั กรูปปลาพยูน ซึ่งหาไม่ได้แล้ว เป็นของสะสมมานานกว่า 17 ปี - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

สุดยอดมาอีกแล้ว เครื่องเล่นแผ่นเสียง และเปิดวิทยุได้ สีสวยงามมาก ใช้งานได้ปกติดี เสียงดีสุดยอด เดิมๆทุกประการ ไร้การซ่อมของเยอรมัน

งานไม้เนื้อหอมกฤษณาแกะสลั กรูปปลาพยูน ซึ่งหาไม่ได้แล้ว เป็นของสะสมมานานกว่า 17 ปี

Rate this Entry
งานไม้เนื้อหอมกฤษณาแกะสลักรูปปลาพยูน ซึ่งหาไม่ได้แล้ว เป็นของสะสมมานานกว่า 17 ปี ซึ่งมีปลา 3 ตัว แต่ละตัวสามารถถอดออกมาได้จากตัวฐาน ราคากันเอง ไม่แพง สนใจมาดูได้ที่ตลาดนัดรถไฟโกดัง 3 ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 19.00 น เป็นต้นไป
รูปขนาดเล็ก รูป  

Submit "งานไม้เนื้อหอมกฤษณาแกะสลั กรูปปลาพยูน ซึ่งหาไม่ได้แล้ว เป็นของสะสมมานานกว่า 17 ปี" to Digg Submit "งานไม้เนื้อหอมกฤษณาแกะสลั กรูปปลาพยูน ซึ่งหาไม่ได้แล้ว เป็นของสะสมมานานกว่า 17 ปี" to del.icio.us Submit "งานไม้เนื้อหอมกฤษณาแกะสลั กรูปปลาพยูน ซึ่งหาไม่ได้แล้ว เป็นของสะสมมานานกว่า 17 ปี" to StumbleUpon Submit "งานไม้เนื้อหอมกฤษณาแกะสลั กรูปปลาพยูน ซึ่งหาไม่ได้แล้ว เป็นของสะสมมานานกว่า 17 ปี" to Google

Comments