ระเบิด ทั้งคัน สนชิ้นไหน โทมา ถูกๆ ครับ - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

nuknan

ระเบิด ทั้งคัน สนชิ้นไหน โทมา ถูกๆ ครับ

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ gornwi อ่านข้อความ
โดนเหมือนกันครับ ผมซื้อคารบูและแฮนจาก เจ้าของที่โพสไป

ตอนแรกพี่บอกว่า คาร์บูเปนคาร์บูแท้ แต่พอผมได้รับของกับเปนของเทียม ซึ้งไม่ตรงกับความจริงที่ประกาสขายและตอบกระทู้

ถ้าเปนของเทียมก็บอกกัน ผู้ซื้อจะได้ไม่เสียความรู้สึกนะครับ

กกก

Submit "ระเบิด ทั้งคัน สนชิ้นไหน โทมา ถูกๆ ครับ" to Digg Submit "ระเบิด ทั้งคัน สนชิ้นไหน โทมา ถูกๆ ครับ" to del.icio.us Submit "ระเบิด ทั้งคัน สนชิ้นไหน โทมา ถูกๆ ครับ" to StumbleUpon Submit "ระเบิด ทั้งคัน สนชิ้นไหน โทมา ถูกๆ ครับ" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments