ขอบคุนมีพี่ที่เชียงใหม่มา ยกทั้งกองแล้วคับ - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

nuknan

ขอบคุนมีพี่ที่เชียงใหม่มา ยกทั้งกองแล้วคับ

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ liaxeil อ่านข้อความ
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ gornwi อ่านข้อความ
โดนเหมือนกันครับ ผมซื้อคารบูและแฮนจาก เจ้าของที่โพสไป

ตอนแรกพี่บอกว่า คาร์บูเปนคาร์บูแท้ แต่พอผมได้รับของกับเปนของเทียม ซึ้งไม่ตรงกับความจริงที่ประกาสขายและตอบกระทู้

ถ้าเปนของเทียมก็บอกกัน ผู้ซื้อจะได้ไม่เสียความรู้สึกนะครับ
ใช่ครับของสภาพยังไงก็ควรบอกตรงๆไม่ใช่หลอกขายกันแบบ นี้

Submit "ขอบคุนมีพี่ที่เชียงใหม่มา ยกทั้งกองแล้วคับ" to Digg Submit "ขอบคุนมีพี่ที่เชียงใหม่มา ยกทั้งกองแล้วคับ" to del.icio.us Submit "ขอบคุนมีพี่ที่เชียงใหม่มา ยกทั้งกองแล้วคับ" to StumbleUpon Submit "ขอบคุนมีพี่ที่เชียงใหม่มา ยกทั้งกองแล้วคับ" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments