มีดเก่า - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

ขายของมือสอง

มีดเก่า

Rate this Entry
มีดเก่าไม่ทราบแหล่งที่มา ลักษณะใบมีดเรียวเล็ก แหลม
ได้มาจากที่เดียวกับหม้อแขก ความยาวรวมด้าม 24 นิ้ว เก่ามาก ฝักชำรุดแต่มีดไม่เป็นไร
ขาย 1700 บาท ต่อรองราคาได้ที่ 0870570377, 0924280735
รูปขนาดเล็ก รูป      

Submit "มีดเก่า" to Digg Submit "มีดเก่า" to del.icio.us Submit "มีดเก่า" to StumbleUpon Submit "มีดเก่า" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments