ขายขันตักบาตรทองเหลือง 4 ชุด(ไม่มีทัพพี) - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

ขายของมือสอง

ขายขันตักบาตรทองเหลือง 4 ชุด(ไม่มีทัพพี)

Rate this Entry
งานเก่า หนา น้ำหนักดี อายุน่าจะมากกว่า 30 ปี ขนาด7 นิ้ว
มี 4ชุด ขาย 5000 สนใจติดต่อที่ 0870570377,0924280735
รูปขนาดเล็ก รูป      

Submit "ขายขันตักบาตรทองเหลือง 4 ชุด(ไม่มีทัพพี)" to Digg Submit "ขายขันตักบาตรทองเหลือง 4 ชุด(ไม่มีทัพพี)" to del.icio.us Submit "ขายขันตักบาตรทองเหลือง 4 ชุด(ไม่มีทัพพี)" to StumbleUpon Submit "ขายขันตักบาตรทองเหลือง 4 ชุด(ไม่มีทัพพี)" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments