แจ้งเกิด datsun 620 เมืองตาก - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

Pickup เมืองตาก

แจ้งเกิด datsun 620 เมืองตาก

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ Pickup เมืองตาก อ่านข้อความ
ผมเป็นคนตากโดยกำเนิด..ที่สำคัญผมชื่อช้าง..หลังจากท ี่ได้ร่วมเป็นสมาชิก datsun club thailand ผมก็เริ่มหลงไหลกับกะบะช้างเหยียบ
เพราะผมเริ่มจำความได้ผมก็เห็นเจ้าช้างหยียบมีมาในหม ู่บ้านผมไม่กี่คันส่วนใหญ่เป็นคนมีฐานะ..จนวันหนึ่งผ มเริ่มมีความฝันว่าผมจะปั้นช้างขึ้นมา
สักหนึ่งตัว..(เิริ่มกันเลย)
รูปขนาดเล็ก รูป    

Submit "แจ้งเกิด datsun 620 เมืองตาก" to Digg Submit "แจ้งเกิด datsun 620 เมืองตาก" to del.icio.us Submit "แจ้งเกิด datsun 620 เมืองตาก" to StumbleUpon Submit "แจ้งเกิด datsun 620 เมืองตาก" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments