เครื่องเสียงเก่าเก็บ JVC Made in JAPAN - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

golf1420

เครื่องเสียงเก่าเก็บ JVC Made in JAPAN

Rate this Entry
เครื่องเสียงเก่าเก็บ JVC Made in JAPAN เป็น TV วิทยุ เทป ตัวเลื่อนหาคลื่นของวิทยุ ของTV ใช้ได้หมด ทีวีเป็นขาวดำภาพชัดไม่มีเต้น ไม่มีภาพล้ม จอภาพ Picture Turning ปรับกลับหัวได้ คุณภาพเสียงดังฟังเพราะ ใช้ไฟ 120V, 240V สามารถปรับได้ รังใส่ถ่านใช้ได้ โทร.086-9251515 ดูของได้ที่รถไฟฟ้าอารีย์ (กรุงเทพฯ ) รูปมีให้ดูทุกมุมก่อนตัดสินใจ ขาย 3,000 บาท
รูปขนาดเล็ก รูป      

Submit "เครื่องเสียงเก่าเก็บ JVC Made in JAPAN" to Digg Submit "เครื่องเสียงเก่าเก็บ JVC Made in JAPAN" to del.icio.us Submit "เครื่องเสียงเก่าเก็บ JVC Made in JAPAN" to StumbleUpon Submit "เครื่องเสียงเก่าเก็บ JVC Made in JAPAN" to Google

Comments