ล้อ TOM' S R13 5.5J 4.114 %%% Sale %%% - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

TopkingZ

ล้อ TOM' S R13 5.5J 4.114 %%% Sale %%%

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ TopkingZ อ่านข้อความ

<<<<< ราคาคุยกันได้น่ะครับ >>>>>

ติดต่อ 085-329-7498 (ท็อป)
%%% Super Sale For Mother's Day %%%เลขที่บัญชี 768 0 10026 8 กรุงไทย (บัญชีออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี สิทธิชัย อนุกูล

### ล้อ tom's R13 5.5J 4.114 ###

ราคา 4,500 บาท (ปรับราคาลงเหลือ 4,000 ฿)

Submit "ล้อ TOM' S R13   5.5J   4.114 %%% Sale %%%" to Digg Submit "ล้อ TOM' S R13   5.5J   4.114 %%% Sale %%%" to del.icio.us Submit "ล้อ TOM' S R13   5.5J   4.114 %%% Sale %%%" to StumbleUpon Submit "ล้อ TOM' S R13   5.5J   4.114 %%% Sale %%%" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments