โต๊ะนั่งเล่นไม้สักเก่าขาส ิงห์ - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

ใบเตย Antique

โต๊ะนั่งเล่นไม้สักเก่าขาส ิงห์

Rate this Entry
โต๊ะนั่งเล่นไม้สักเก่า ขาสิงห์ ชุด3 ชิ้นสีเสี้ยนขาว(สีลายไม้ธรรมชาติ เคลือบเงามัน)

ขนาดโต๊ะ หน้ากว้าง60cm สูง 55 cm
เก้าอี้ กว้าง 30cm สูง 40 cm
ราคา 3,000 บาท
สนใจ 083-6505422 เตยค่ะ
รูปขนาดเล็ก รูป  

Submit "โต๊ะนั่งเล่นไม้สักเก่าขาส ิงห์" to Digg Submit "โต๊ะนั่งเล่นไม้สักเก่าขาส ิงห์" to del.icio.us Submit "โต๊ะนั่งเล่นไม้สักเก่าขาส ิงห์" to StumbleUpon Submit "โต๊ะนั่งเล่นไม้สักเก่าขาส ิงห์" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments