โทรศัพท์รุ่นเก่า แบบหมุนและแบบปุ่มกด - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

yingaor

โทรศัพท์รุ่นเก่า แบบหมุนและแบบปุ่มกด

Rate this Entry
โทรศัพท์ รุ่นเก่าแบบหมุนและแบบปุ่มกด ใช้งานได้ทั้ง 2 เครื่อง made in Japan แบบหมุน 550.- แบบปุ่มกด 500.- พร้อมส่งลงทะเบียน
รูปขนาดเล็ก รูป      

Submit "โทรศัพท์รุ่นเก่า แบบหมุนและแบบปุ่มกด" to Digg Submit "โทรศัพท์รุ่นเก่า แบบหมุนและแบบปุ่มกด" to del.icio.us Submit "โทรศัพท์รุ่นเก่า แบบหมุนและแบบปุ่มกด" to StumbleUpon Submit "โทรศัพท์รุ่นเก่า แบบหมุนและแบบปุ่มกด" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments

  1. yingaor's Avatar
    โทรศัพท์รุ่นเก่า แบบหมุนและแบบปุ่มกด สนใจติดต่อ 081-901-3459 นะคะ หรือ yingaor_ka@hotmail.com