19 – 20 ตุลาคม 2556 ขอเชิญร่วมงาน รวมใจกันแบ่งฝันปันน้อง ครั้งที่ 4 ชมรมรถโบราณเมืองดอกบัว ร้อยเอ็ด - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

TOR_101

19 – 20 ตุลาคม 2556 ขอเชิญร่วมงาน รวมใจกันแบ่งฝันปันน้อง ครั้งที่ 4 ชมรมรถโบราณเมืองดอกบัว ร้อยเอ็ด

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ TOR_101 อ่านข้อความ
วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2556
ขอเชิญร่วมงาน รวมใจกันแบ่งฝันปันน้องครั้งที่ 4
โดยชมรมรถโบราณเมืองดอกบัว ปทุมรัตต์คลาสสิค 101
วัตถุประสงค์ของงานคือ
-เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กที่ยากจน
p’บอม ( ประธานกลุ่ม ) สอบถามรายละเอียดของการจัดงาน โทร. 0831493352
เฮีย ณรงค์ สอบถามรายละเอียดของการจัดงาน โทร. 0810540942
ต๊อดต่อ สอบถามเส้นทาง โทร. 0900308727
เติร์กกี้ สอบถามเส้นทาง โทร. 0908385776
***เรื่องระบบความปลอดภัย มีส.ห. และตำรวจควบคุมภายในงานเหมือนเดิมครับ
รายละเอียดของงานส่วนต่างๆ เดี่ยวทางชมรมจะแจ้งให้ทราบครั้งต่อไป

Submit "19 – 20 ตุลาคม 2556  ขอเชิญร่วมงาน รวมใจกันแบ่งฝันปันน้อง ครั้งที่ 4 ชมรมรถโบราณเมืองดอกบัว ร้อยเอ็ด" to Digg Submit "19 – 20 ตุลาคม 2556  ขอเชิญร่วมงาน รวมใจกันแบ่งฝันปันน้อง ครั้งที่ 4 ชมรมรถโบราณเมืองดอกบัว ร้อยเอ็ด" to del.icio.us Submit "19 – 20 ตุลาคม 2556  ขอเชิญร่วมงาน รวมใจกันแบ่งฝันปันน้อง ครั้งที่ 4 ชมรมรถโบราณเมืองดอกบัว ร้อยเอ็ด" to StumbleUpon Submit "19 – 20 ตุลาคม 2556  ขอเชิญร่วมงาน รวมใจกันแบ่งฝันปันน้อง ครั้งที่ 4 ชมรมรถโบราณเมืองดอกบัว ร้อยเอ็ด" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments