ขาย yamaha sr400 inv. 63000 - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

tamaremo

ขาย yamaha sr400 inv. 63000

Rate this Entry
ขาย sr 400
เครื่องไม่เยิ้ม หมายเลขเครื่อง 2H6
ถังเดิม
ไฟเลี้ยว BMW R 27 คู่ล่ะ 4000
รถไม่ค่อยได้ใช้
รถอยู่ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ติดต่อ 084 4171 415 (เต้)
ขอขายที่ 63000 พูดคุยได้คับ
รูปขนาดเล็ก รูป      

Submit "ขาย yamaha sr400 inv. 63000" to Digg Submit "ขาย yamaha sr400 inv. 63000" to del.icio.us Submit "ขาย yamaha sr400 inv. 63000" to StumbleUpon Submit "ขาย yamaha sr400 inv. 63000" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments