ลูกกุ้ง ขาวดำ - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

aunzaz

ลูกกุ้ง ขาวดำ

Rate this Entry
เจ๊จิ๋มฟาร์ม

จำหน่าย ลูกกุ้งขาวแวนนาไม กุ้งขาวที่ปรับปรุงพันธุกรรม หน่อไทยแปซิฟิก
มีใบรับรองคุณภาพของหน่อ
เราเป็นผู้ผลิต/จำหน่าย/พัฒนาคุณภาพ/เพาะเลี้ยง กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ กุ้งพีที่มีคุณภาพ ฯลฯ
(ให้บริการจัดส่งทุกท่าน ทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพทุกขั้นตอน
เรามีชื่อเสียงมานานมากกว่า 10 ปี เพาะเลี้ยงและจำหน่ายกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ
มีฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งหลายฟาร์มที่จังหวัด ชลบุรี
รับประกันคุณภาพ คุมงานเอง ดูแลเอง มีใบรับรองมาตราฐานจากกรมประมง
รับประกันความพึงพอใจ สนใจสอบถามปรึกษาได้ 24ชม.คะ

ราคากุ้ง 8-10 สต.
สนใจติดต่อ คุณ สุราณี ส่งเสริม (เจ๊จิ๋ม)
โทร 0877497566
line- Panassayamine

Submit "ลูกกุ้ง ขาวดำ" to Digg Submit "ลูกกุ้ง ขาวดำ" to del.icio.us Submit "ลูกกุ้ง ขาวดำ" to StumbleUpon Submit "ลูกกุ้ง ขาวดำ" to Google

Updated 09-02-2014 at 14:23 by aunzaz

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments

 1. aunzaz's Avatar
  เจ๊จิ๋มฟาร์ม

  จำหน่าย ลูกกุ้งขาวแวนนาไม กุ้งขาวที่ปรับปรุงพันธุกรรม หน่อไทยแปซิฟิก
  มีใบรับรองคุณภาพของหน่อ
  เราเป็นผู้ผลิต/จำหน่าย/พัฒนาคุณภาพ/เพาะเลี้ยง กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ กุ้งพีที่มีคุณภาพ ฯลฯ
  (ให้บริการจัดส่งทุกท่าน ทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพทุกขั้นตอน
  เรามีชื่อเสียงมานานมากกว่า 10 ปี เพาะเลี้ยงและจำหน่ายกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ
  มีฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งหลายฟาร์มที่จังหวัด ชลบุรี
  รับประกันคุณภาพ คุมงานเอง ดูแลเอง มีใบรับรองมาตราฐานจากกรมประมง
  รับประกันความพึงพอใจ สนใจสอบถามปรึกษาได้ 24ชม.คะ

  ราคากุ้ง 8-10 สต.
  สนใจติดต่อ คุณ สุราณี ส่งเสริม (เจ๊จิ๋ม)
  โทร 0877497566
  line- Panassayamine
  Updated 09-02-2014 at 14:21 by aunzaz
 2. aunzaz's Avatar
  เจ๊จิ๋มฟาร์ม

  จำหน่าย ลูกกุ้งขาวแวนนาไม กุ้งขาวที่ปรับปรุงพันธุกรรม หน่อไทยแปซิฟิก
  มีใบรับรองคุณภาพของหน่อ
  เราเป็นผู้ผลิต/จำหน่าย/พัฒนาคุณภาพ/เพาะเลี้ยง กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ กุ้งพีที่มีคุณภาพ ฯลฯ
  (ให้บริการจัดส่งทุกท่าน ทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพทุกขั้นตอน
  เรามีชื่อเสียงมานานมากกว่า 10 ปี เพาะเลี้ยงและจำหน่ายกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ
  มีฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งหลายฟาร์มที่จังหวัด ชลบุรี
  รับประกันคุณภาพ คุมงานเอง ดูแลเอง มีใบรับรองมาตราฐานจากกรมประมง
  รับประกันความพึงพอใจ สนใจสอบถามปรึกษาได้ 24ชม.คะ

  ราคากุ้ง 8-10 สต.
  สนใจติดต่อ คุณ สุราณี ส่งเสริม (เจ๊จิ๋ม)
  โทร 0877497566
  line- Panassayamine
  Updated 09-02-2014 at 14:21 by aunzaz
 3. aunzaz's Avatar
  เจ๊จิ๋มฟาร์ม

  จำหน่าย ลูกกุ้งขาวแวนนาไม กุ้งขาวที่ปรับปรุงพันธุกรรม หน่อไทยแปซิฟิก
  มีใบรับรองคุณภาพของหน่อ
  เราเป็นผู้ผลิต/จำหน่าย/พัฒนาคุณภาพ/เพาะเลี้ยง กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ กุ้งพีที่มีคุณภาพ ฯลฯ
  (ให้บริการจัดส่งทุกท่าน ทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพทุกขั้นตอน
  เรามีชื่อเสียงมานานมากกว่า 10 ปี เพาะเลี้ยงและจำหน่ายกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ
  มีฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งหลายฟาร์มที่จังหวัด ชลบุรี
  รับประกันคุณภาพ คุมงานเอง ดูแลเอง มีใบรับรองมาตราฐานจากกรมประมง
  รับประกันความพึงพอใจ สนใจสอบถามปรึกษาได้ 24ชม.คะ

  ราคากุ้ง 8-10 สต.
  สนใจติดต่อ คุณ สุราณี ส่งเสริม (เจ๊จิ๋ม)
  โทร 0877497566
  line- Panassayamine
  Updated 09-02-2014 at 14:22 by aunzaz
 4. aunzaz's Avatar
  เจ๊จิ๋มฟาร์ม

  จำหน่าย ลูกกุ้งขาวแวนนาไม กุ้งขาวที่ปรับปรุงพันธุกรรม หน่อไทยแปซิฟิก
  มีใบรับรองคุณภาพของหน่อ
  เราเป็นผู้ผลิต/จำหน่าย/พัฒนาคุณภาพ/เพาะเลี้ยง กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ กุ้งพีที่มีคุณภาพ ฯลฯ
  (ให้บริการจัดส่งทุกท่าน ทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพทุกขั้นตอน
  เรามีชื่อเสียงมานานมากกว่า 10 ปี เพาะเลี้ยงและจำหน่ายกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ
  มีฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งหลายฟาร์มที่จังหวัด ชลบุรี
  รับประกันคุณภาพ คุมงานเอง ดูแลเอง มีใบรับรองมาตราฐานจากกรมประมง
  รับประกันความพึงพอใจ สนใจสอบถามปรึกษาได้ 24ชม.คะ

  ราคากุ้ง 8-10 สต.
  สนใจติดต่อ คุณ สุราณี ส่งเสริม (เจ๊จิ๋ม)
  โทร 0877497566
  line- Panassayamine
 5. aunzaz's Avatar
  เจ๊จิ๋มฟาร์ม

  จำหน่าย ลูกกุ้งขาวแวนนาไม กุ้งขาวที่ปรับปรุงพันธุกรรม หน่อไทยแปซิฟิก
  มีใบรับรองคุณภาพของหน่อ
  เราเป็นผู้ผลิต/จำหน่าย/พัฒนาคุณภาพ/เพาะเลี้ยง กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ กุ้งพีที่มีคุณภาพ ฯลฯ
  (ให้บริการจัดส่งทุกท่าน ทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพทุกขั้นตอน
  เรามีชื่อเสียงมานานมากกว่า 10 ปี เพาะเลี้ยงและจำหน่ายกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ
  มีฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งหลายฟาร์มที่จังหวัด ชลบุรี
  รับประกันคุณภาพ คุมงานเอง ดูแลเอง มีใบรับรองมาตราฐานจากกรมประมง
  รับประกันความพึงพอใจ สนใจสอบถามปรึกษาได้ 24ชม.คะ

  ราคากุ้ง 8-10 สต.
  สนใจติดต่อ คุณ สุราณี ส่งเสริม (เจ๊จิ๋ม)
  โทร 0877497566
  line- Panassayamine
 6. aunzaz's Avatar
  เจ๊จิ๋มฟาร์ม

  จำหน่าย ลูกกุ้งขาวแวนนาไม กุ้งขาวที่ปรับปรุงพันธุกรรม หน่อไทยแปซิฟิก
  มีใบรับรองคุณภาพของหน่อ
  เราเป็นผู้ผลิต/จำหน่าย/พัฒนาคุณภาพ/เพาะเลี้ยง กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ กุ้งพีที่มีคุณภาพ ฯลฯ
  (ให้บริการจัดส่งทุกท่าน ทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพทุกขั้นตอน
  เรามีชื่อเสียงมานานมากกว่า 10 ปี เพาะเลี้ยงและจำหน่ายกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ
  มีฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งหลายฟาร์มที่จังหวัด ชลบุรี
  รับประกันคุณภาพ คุมงานเอง ดูแลเอง มีใบรับรองมาตราฐานจากกรมประมง
  รับประกันความพึงพอใจ สนใจสอบถามปรึกษาได้ 24ชม.คะ

  ราคากุ้ง 8-10 สต.
  สนใจติดต่อ คุณ สุราณี ส่งเสริม (เจ๊จิ๋ม)
  โทร 0877497566
  line- Panassayamine
 7. aunzaz's Avatar
  เจ๊จิ๋มฟาร์ม

  จำหน่าย ลูกกุ้งขาวแวนนาไม กุ้งขาวที่ปรับปรุงพันธุกรรม หน่อไทยแปซิฟิก
  มีใบรับรองคุณภาพของหน่อ
  เราเป็นผู้ผลิต/จำหน่าย/พัฒนาคุณภาพ/เพาะเลี้ยง กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ กุ้งพีที่มีคุณภาพ ฯลฯ
  (ให้บริการจัดส่งทุกท่าน ทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพทุกขั้นตอน
  เรามีชื่อเสียงมานานมากกว่า 10 ปี เพาะเลี้ยงและจำหน่ายกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ
  มีฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งหลายฟาร์มที่จังหวัด ชลบุรี
  รับประกันคุณภาพ คุมงานเอง ดูแลเอง มีใบรับรองมาตราฐานจากกรมประมง
  รับประกันความพึงพอใจ สนใจสอบถามปรึกษาได้ 24ชม.คะ

  ราคากุ้ง 8-10 สต.
  สนใจติดต่อ คุณ สุราณี ส่งเสริม (เจ๊จิ๋ม)
  โทร 0877497566
  line- Panassayamine