เท่าที่ถามๆมานะครับเขาว่าตั้งเลย
ให้แต่มีใจรัก
แล้วเดินทางด้วยความเคารพจราจร
เผื่อมีโอกาสได้เจอทักทายกันได้นะครับ4695673
4695673