จักรยานมอเตอร์ กึ่งโบราณ Black'N Roll (formerly Velosolex)สามารถปั่นได้เหมือนจักรยานทั่วไป หรือใช้น้ำมันเครื่องผสม?

มือสองแต่สภาพเหมือนใหม่ วิ่งไปไม่กี่ร้อยกม.

BLACK?N ROLL S4800...