ลุงแดงครับ มีเครื่องดรีมเครื่องหนึ่ง
รบกวนขอการเดินระบบไฟหน่อยครับ
สายออกจากเครื่องมี5สาย ฟ้าขาว ดำ เหลือง เขียว ขาว สายสีไหนไปไหนครับ รบกวนด้วยนะครับ