อยากได้จักรยาน BMX มาหัดเล่น Flatland มือสองครับ
ใครมือหรือพอจะช่วยแนะนำแหล่งให้หน่อยจะขอบคุณมาก ๆ ครับ