ได้จักยานเก่ามา ข้างเฟรม The monkey delux แต่ไม่รูลงภาพตรงไหนครับมือใหม่..อยากรูว่าประเทศอะไร..ราคาแพงไหมในตลาด