ทะเบียนขาดเกิน เปลี่ยนเครื่องขอจดใหม่ตรวจไม่ผ่าน เลขโครงตรงแต่เลขไม่ใช่เลขรุ่นมัน(เหมือนทำใหม่)จะทำไงดีขอข้อชี้แนะ