นาฬิกา TISSOT เป็นแบรนด์เเท้ค่ะ เป็นมรดกของสมัยคุณปู่ค่ะ ให้คุณพ่อลองเปลี่ยนถ่านให้
นาฬิกาก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะ ไม่ทราบว่ามีใครสนใจและตั้งราคาไว้เท่าไหร่ค่ะ...