ตีนผี สับจาน SUPERBE PRO ราคา1300 บาท ชุดขับตัวบนของsuntourตีนผีลูกรอกของ suntour ใช้งานได้ปกติทุกตัวครับ มีรอยปกติตามการใช้
4913589
4913590
4913591
4913592
4913593