รถปี 2013 วิ่ง 15,XXX แต่งที่ร้าน Downtown พร้อมทะเบียนครับ
ขาย 48,000
ติดต่อ 0909133031 (Christian)

4911493
4911494
4911495