ต้องการ ท่อไอเสีย kawazaki 90sss คับ
หรือ มีอะไหล่ คุยกานได้ ครับ
mono_nakata@hotmail.com