คอมพังไม่รู้เป็นไร ขอโทษด้วยที่ไม่ได้อัพนานๆๆๆๆๆๆๆ