มันขี่ได้แค่เกียร์1-2คับ เข้าเกียร์ 3 แล้ววอด ดับสตาร์ทไม่ติดต้องรอสัก 30 นาทีถึงจจะติดคับ