แก้ไขวันที่7กรกฏาคม 2550 (โดยแอ็ด ตะวันชล)

--------------------------------------------------------------------------------

ทริปพี่พบน้องเพื่อนเก่าพบเพื่อนใหม่ใส่ใจการขับขี่แ ละประเพณีรถโบราณ


“นอนดูเดือน กับพี่และเพื่อนที่รู้ใจ ( ชาวคลาสสิครุ่นเก๋า ๆ)”


7กรกฏาคม 2550


ณ ชัยภูมิ ป่าหินงาม


วัตถุประสงค์ของงาน
1. จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่รักรถเก่า (ญี่ปุ่น หรือ สายพันธ์ต่างๆ) มาพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซื้อขาย พูดคุยเรื่องรถเก่าซึ่งกันและกัน
2. เพื่อมาบอกแจ้งให้ทราบถึงปัญหา ในการใช้รถคลาสสิคในปัจจุบันและมาหาข้อสรุปในการแก้ป ัญหานั้น ๆ
3. เป็นสถานที่ให้คนเล่นรถเก่า มาพูดคุยแนะนำการใช้รถและการออกทริปที่ถูกต้อง ไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ร่วมถนนและผู้ที่มี รถคลาสสิคอื่นที่ไม่ได้สร้างปัญหาโดยคำแนะนำจากรุ่นพ ี่ที่มีประสบการณ์ในการเดินทาง
4. เรียกประเพณีรถเก่าที่สนุกสนานสามัคคีมีความสุขกันไม ่มีเรื่องกัน(ตามทริปต่างๆ)ให้ประเพณีแบบเดิมกลับมาอ ีกครั้ง
5. เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในรูปแบบ “ขับขี่ปลอดภัย ใกล้ชิดธรรมชาติ”
** หมายเหตุ งานครั้งนี้ไม่มีเจ้าภาพ ทุกท่านเป็นเจ้าภาพของท่านเองโปรดเตรียมตัวมาให้พร้อ ม ทางงานจะมีร้านค้า ห้องน้ำและสถานที่กางเต้นนอนให้ ***

เพิ่มเติมที่
คุณ หน่อง Km7 081 – 9973129 บอยหนองคาย 081 - 7691750
แก้ไข อันเก่ามัน เล็กอะ
__________________
ปล.เส้นทางยาวไกล ล้อหมุนไปพร้อมอุดมการณ์