:) รูปในกล้องเต้สามารถเข้าดูได้ที่ www.thanid.shutterfly.com คับผม