เครื่อง 50 S ใส่ลูกอะไรแล้ววิ่งดีครับ กะว่าทำสูบอย่างเดียว...