Surat Scooter Club
ขอเชิญชวนพี่น้องชาว Scooter ทั่วประเทศ ร่วมงาน
Surat Scooter Party
เที่ยวฟรี-กินฟรี-พักฟรี ที่สุราษฎร์ธานี
ในวันที่ 11-13 สิงหาคม 2550 เพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองงาน 12 สิงหามหาราชินี
ร่วมกับทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จัดโดย
Surat Scooter Club
งานนี้ผู้เข้าร่วมงานต้องนำรถ Scooter มาร่วมงานเท่านั้น
ชมรมหรือบุคคลท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมงาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
- พี่โรส 087-273-6333
- ออย 086-686-6542
-พี่ถ่าน 081-728-8772
-โต้ง 083-708-5588
และติดตามรายละเอียดได้ที่บอร์ด Surat Scooter Club ( โซนภาคใต้ )

* เริ่มรวมตัวกัน ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
ณ เกาะลำพู อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
** ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมงานในครั้งนี้ กรุณาแจ้งยอดสมาชิกที่จะเข้าร่วมงาน
และเข้าพัก ก่อนวันงานอย่างน้อย 5 วัน เพื่อที่ทางชมรมจะจัดหาที่พักฟรีให้กับท่าน
มิเช่นนั้นทางชมรมอาจจะหาที่พักฟรีให้ท่านไม่ได้

ขอเรียนเชิญและขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
นายณัฐวุฒิ สมเหม (ออย_MCT)( juicy_vespa)
ประชาสัมพันธ์ Surat Scooter Club