ดีใจมากนะที่น้องในกลุ่มได้จัดบอร์ดนี้ขึ้นมาเราจะได ้มีเพื่อนที่อยู่ใกล้ใกล้เข้ามาพูดคุยกัน
พี่เอ c100em90