รวมกันที่ชมรมเวลา 19.00 น เพื่อนๆคนไหนไม่ไปวันอาทิตย์ให้มารวมกันที่บ้าน บูม จะมีกลุ่มบางปะอินทร์มา จะเดินทางไปวันพระบาทน้ำพุ