ขอให้ผู้เดินทางไปงานที่เลย เดินทางโดยสวัสดิภาพ จากเด็กกรุงเก่าโชคดีนะจ๊