ผมคิดว่าเรื่องที่คุณเติ้ลเขียนไว้หนะครับ มันเป็นเหตุผลสว่นตัวหรือเปล่าครับ ผมว่ามันเป็นเรื่องเล็กหนะครับ ถ้าเรื่องแค่นี้ยังมีปัญหา แล้วกล่มจะอยู่รอดหรอครับ จะทำอะไรกันก็อายสมาชิกไหม่ๆบ้างนะครับ(สังคมจะอยู่ไ ด้เมื่อคนไทยสามัคคี)em89