คือผมอยากด้ยสติกเกอ Sprint Club อ่ะงับต้องทามไงบ้างอ่ะงับ
ผมก้อขับSprintอ่ะงับแต่อยู่ขอนแก่นจะเข้ากลุ่มด้ายป ่ะงับ