....แบบบบบบบบบบ...เสื้อทริป...มีโลโก้.......(กูว่า งนะเนี่ย.......)