ยุ่งยากมั้ยครับถ้าต้องเปลี่ยน เปิดเครื่องมั้ย งบเท่าไหร่ วานผู้รู้ช่วยบอกที em85