:D :D สติ๊กเกอร์นำที่เป็นรูปผู้หญิงทัมงัยถึงจาลบออกทินเน อร์ลบจาออกมั๊ย แล้วสีจะเป็นรัยรึเปล่า
ช่วยตอบทีเถอะ กูรู ทั้งหลายยังไม่กล้าใช้สารเคมีแรง แรงกลัวสีมีปัญหา
ช่วยหย่อยก๊าบ