มากๆครับในที่ได้แนะนำและติดต่อบ้านให้ในที่สุดก็ได้ บ้านเปิดร้านทำสีเสียที ผม (ออย) ครับ เออแล้วนัดกันเมื่อไรบอกด้วยนะครับ