ด้านซ้าย หรือเอาทั้งคู่ก็ได้ กรอนที่ติดกับประตูนะครับ ไม่ใช่มือเปิดนะ ใครมีแจ้งเบาะแสด้วยนะครับ ชาวแองเกลีย 083-9042888