มาดูงาน ล่าสุด ก่อนจะถึง งานพบปะเพื่อนพี่น้องชาว Classic ณ.ทุ่งดอกกระเจียว ชัยภูมิ


http://www.thaiscooter.com/forums/showthread.php?t=101210&page=14