ต้องเสียค่าใช้จ่ายอารัยเท่าไหร่ก็ว่ามาเลยคะต้องการ อย่างแรงเลยนะคะเนี่ยด้วยความกรุณา