อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ HARN อ่านข้อความ
เตรียม ตัวไว้ได้เลย ครับ สำหรับทีมแข่ง ทุกทีม และท่านผู้ชมที่ชื่นชอบ ความเร็ว
สนามแรก ของ ปีนี้ วันเสาร์ ที่5 เมษายน 51 ส่วนรายละเอยีด จะแจ้งให้ทราบอีก ครั้ง ครับ
ไม่เห็นลงลายละเอียดเลยครับ จะถึงวันที่ 5 แล้วครับ
ไม่รู้ว่าจัดหรือป่าว