อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ b cy อ่านข้อความ
ไปประกอบให้เขามา
พี่คับทำรถผมด้วยนะพี่มันเป็นอะไรไม่รู้พี่มาไวๆๆนะร ักนะ