/\6 :p /\4 ;) ใครมีรถ..ตระกูลคาวาเอามาโชว์ให้ดูกันหน่อยน่ะครับเอ าทุกรุ่นเลยน่ะครับอยากเห็นอ่าครับ.......โดยเฉพาะคา วาซากิ..รุ่น.จอย..อ่าครับอยากเห็นอ่าครับเอาแบบเต็ม เลยน่ะครับอยากดูมากๆๆแล้วพวกคาวารุ่นใหญ่ด้วยน่ะครั บ......พวก125...150...250...350น่ะครับอยากเห็นมากๆ ครับ/\2 /\2 /\2 /\2 /\2 /\2 /\2 :( :( :( :: :: : : /\8 /\7