การเดินทางยาวไกลแต่ใจไม่เคยท้อไม่ได้มีคนเดียวบถนนส ายนี้