จากที่ชมรม Surat Scooter Club มีกำหนดที่จะจัดงาน " Surat Scooter Party "
ในวันที่ 11-13 สิงหาคม 2550 นี้ ขณะนี้ทางชมรมขอแจ้งและขออภัยเพื่อนสมาชิก ทุกกลุ่ม ทุกชมรมทราบว่า ทางชมรม Surat Scooter Club ขอเลื่อนการจัดงานครั้งนี้ไปก่อน เนื่องจากเรื่องสถานที่จัดงานและสถานการณ์ในปัจจุบัน ทำให้เราไม่สามารถดำเนินการจัดงานขึ้นมาได้ในช่วงนี้
ทางชมรมจึงขออภัยในความผิดพลาดในครั้งนี้ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ปล.ถ้าส่วนกลางอนุมัติให้ทางชมรมจัดงานได้เมื่อไหร่ ทางชมรมจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ขออภัยมา ณ ที่นี้
Surat Scooter Club
ปล.หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่
083-708-5588
086-686-6542